Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Λίμνη Λάδωνα - Ταξιδεύοντας στο πλάι της - Lake Ladon - video

Από τότε που κατασκευάστηκε ο δρόμος Πάος - Κοντοβάζαινα, ξεχάσαμε κάποιες γαλήνιες διαδρομές ανάμεσα σε οσμές, βουνά, άγρια φύση αλλά και οικόσιτα, μύρτιλα, ασφάκες, μολόχες, πλατάνια, οξιές, κυπαρίσσια και κυρίως νερά. Αρχαία ευλογημένα νερά.

Η διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν : Κοντοβάζαινα - Δήμητρα - Βάχλια -

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Οι προβληματικές επικοινωνίες μας μέχρι πότε θα υπάρχουν ;

Μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ειπωθεί η ανυπαρξία σύγχρονων τηλεφωνικών δικτύων στο χωριό μας την Κοντοβαζαίνη, την ίδια ώρα που προ πολύ καιρού, έχουν υπογειοποιηθεί δίκτυα οπτικών ινών.

Υπενθυμίζουμε ότι η περιοχή μας εξακολουθεί να στηρίζεται στο αρχαίο, ξεπερασμένο και προβληματικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΑΡ, που εκτός των άλλων (αδυναμία υποστήριξης σύγχρονου internet) παρουσιάζει και συχνότατες διακοπές λειτουργίας του. Σχεδόν σε κάθε βροχή και σε κάθε κακοκαιρία. Θυμίζουμε δε ότι, το ΣΑΡ υποστηρίζει ταχύτητες στο internet που υπολείπονται κατά πολύ από τις ταχύτητες του 1990 ...

Κατόπιν τούτων ευλόγως αναρωτιόμαστε :

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Του ελληνικού γένους η Λαμπρή ανατέλλει

 Διήγημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

«Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν... Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα. Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε. Πάσχα, εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα...Ω Πάσχα, λύτρον λύπης. Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξαν. Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς...»

    Δια τοιούτων στιχηρών, εξ ων αναπέμπεται ευφροσύνη και αγαλλίασις ανεκλάλητος, η Εκκλησία υμνεί και πανηγυρίζει την Ανάστασιν του Σωτήρος. Η λέξις Πάσχα επενεργεί μαγικώτατα επί των οσίων υμνογράφων και λησμονούσιν επί βραχύ το αυστηρόν και μελαγχολικόν κάλλος, όπερ χαρακτηρίζει τας εμπνεύσεις των προ της απαλής και Λυδικής, ως ειπείν, αρμονίας, ήτις αυτόματος διαχέεται από των ιερών αυτών φορμίγγων επί τω τρισμεγίστω αγγέλματι. Η Εκκλησία, αποβάλλουσα την πένθιμον περιβολήν, ενδύεται λευκήν και φεγγοβόλον στολήν, ως αν αντανακλά επ’ αυτής η λευκότης και η λάμψις του αγγέλου, του

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Καιρός για μπόλιασμα (κέντρωμα) δέντρων

Πλησιάζοντας ο καιρός για το μπόλιασμα των άγριων δέντρων σταχυολογήσαμε ορισμένες αναφορές για τις ακολουθούμενες τακτικές για την "εξημέρωση" αλλά και την αύξηση παραγωγής ποικιλιών που, ναι μεν ίσως να διαθέτουμε αλλά δε, δεν αποδίδουν όση ποσότητα και ότι ποιότητα θα

Φωτογραφικό άλμπουμ (7) - Σα βγεις στον πηγαιμό για το χωριό

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.