Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Θέλουν οπωσδήποτε να δηλώσεις τα όπλα σου ...

Σχόλιο : Και στην προηγούμενη Κατοχή, οι δυνάμεις κατοχής (Ιταλοί και Γερμανοί) συγκέντρωναν όλα τα όπλα ...

"Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους κατόχους κυνηγετικών όπλων, των οποίων είτε έχει λήξει η άδεια είτε δεν έχουν δηλωθεί στις Αρχές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Βάσει των νέων ρυθμίσεων:

• οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εάν προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των απαραίτητων αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, καταβάλλοντας παράλληλα το
χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, αντί του ποσού των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις

• οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια κατοχής (Α.Κ.Κ.Ο.) αλλά έχει λήξη η ισχύς της δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, με δική τους πρωτοβουλία, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία λήξης της αδείας και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ, αντί των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις

• οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια κατοχής (Α.Κ.Κ.Ο.) αλλά έχει λήξη η ισχύς της δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες, με δική τους πρωτοβουλία, μετά το πέρας της διετίας από την ημερομηνία λήξης της αδείας τους και υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ αντί των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις, εφόσον δεν έχουν πριν με οποιονδήποτε τρόπο εξεταστεί από αρμόδια Αρχή για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου

• οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια κατοχής (Α.Κ.Κ.Ο.) αλλά έχει λήξει η ισχύς της θα έχουν νομικές συνέπειες, εάν μετά το πέρας της διετίας δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με οποιονδήποτε τρόπο εξεταστούν ή ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές για παράνομη κατοχή. Στην περίπτωση αυτή, θα κινείται αυτεπάγγελτα από τις αστυνομικές αρχές η ποινική διαδικασία σε βάρος τους.

Σημειώνεται ότι με τον Ν. 4249/2014 (Α΄73 – «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις») καθιερώθηκαν οι ρυθμίσεις και μειώσεις προστίμων για τα αδήλωτα όπλα και τις ανανεώσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, ενώ με τον Ν.4254/2014 (Α΄85 – «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις») καταργούνται τα παράβολα υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Επιπλέον, με τις νέες διατάξεις που προβλέπουν οι συγκεκριμένοι νόμοι (Ν.4249/2014 και Ν.4254/2014), οι οποίες προήλθαν έπειτα από εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών, θεσπίστηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που αφενός διευκολύνουν τους πολίτες στη νομιμοποίηση των όπλων που κατέχουν, καθώς με την αυτόβουλη προσέλευση δεν φέρουν ποινική ευθύνη, και αφετέρου προάγουν το αίσθημα της ασφάλειας, στοχεύοντας παράλληλα στη μείωση των αδήλωτων κυνηγετικών όπλων."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου