Φωτογραφίες μου

Ιερό - Μαντείο Αφροδίτης ΕρυκίνηςΙερό - Μαντείο Αφροδίτης ΕρυκίνηςΙερό - Μαντείο Αφροδίτης ΕρυκίνηςΙερό - Μαντείο Αφροδίτης ΕρυκίνηςΙερό - Μαντείο Αφροδίτης ΕρυκίνηςΗ θέα από το Ιερό - Μαντείο Αφροδίτης ΕρυκίνηςΙερό - Μαντείο Αφροδίτης Ερυκίνης και Άγ. Πέτρος

Άη Γιάννης


Γεφυράκι στο Πάος
Διοικητήριο, Σχολείο, Αγία Τριάδα


Αγία Τριάδα
7 Μαΐου 2013 στο γήπεδο το χωριού μας


9 Μαΐου 2013 λίγα μέτρα πριν το χωριό


9 Μαΐου 2013 τα όρια του Δήμου που χάθηκε
Ράχη
Η δημογραφική φυσιογνωμία του Δήμου Κοντοβάζαινας το 1700


Η μία εκ των εισόδων του Χωριού μας
Ρέμα
Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου

Στιγμιότυπο

Στιγμιότυπο
Χλιά Βρύση
Νερόμυλος
Εξωκλήσι Αγίου Πνεύματος


Ι. Ν. Αγίου Νικολάου (του 1826)


Άγιος Πέτρος - Ιερό Αφροδίτης Ερυκίνης


Λίμνη Λάδωνος


Κισσός (ανέβασμα Αφροδισίου Όρους)Διοικητήριο  και αθλητικοί χώροι 


Άποψη των τοιχών του Ιερού της Αφορδίτης Ερυκίνης


Ιερό Αφροδίτης Ερυκίνης  και Άγιος Πέτρος


Κάτω Χωριό (αγορά) - Κάστρο
Ιερά Μονή Παναγίας Κλειβωκάς


Προς Νερουλιά


Ένα από τα σοκάκια


Λίμνη Λάδωνος
ΡέμαΡέμα


Ρέμα


Κάτω Χωριό (αγορά) - Κάστρο


Κοσωνός


Ιερό Αφροδίτης Ερυκίνης και Άγιος Πέτρος


Άποψη Κοντοβάζαινας από την είσοδο από Δήμητρα
Γεφύρι Νερουλιά - ρέμα


Νερουλιά


Ρέμα


Αγία Παρασκευή Φραγκάλωνο


Ρέμα 


 
Χιονισμένο στιγμιότυπο Αγίας Τριάδας


Ι. Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος


Οικογένεια Αδελφών Λαμπρόπουλου


Χιονισμένη άποψη Κάτω χωριού - Κάστρο


Χιονισμένος Κοσωνός


Χιονισμένη άποψη Σχολείου και Διοικητηρίου


Στιγμιότυπο στο λιώσιμο του χιονιού


Χιονισμένο τοπίο στο Πάνω Χωριό


 
Βρύση στον Άγιο Πέτρο


Στιγμιότυπο χιονισμένο 


Χλιά Βρύση 


άγρια τριανταφυλλιά 


Σημείο του χθες, ενδεχομένως και του αύριο ....Ρέμα


άποψη Κάτω Χωριού


Ανθισμένη ροδιά
Αφροδίσιο όρος
Χλιάβρυση 2015


Εορτασμού και λιτανεία Αγίου Γεωργίου 2015


"Μπούλες" στο Νερόμυλος cafe
Μποβίσιος


Μποβίσιος
31-12-2015


31-12-2015


31-12-2015
18-1-2016


18-1-2016


18-1-2016
18-1-2016
20-1-2016


20-1-2016


20-1-2016


20-1-2016
Άποψη του χωριού


Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Προσθήκη λεζάντας

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

24-3-2014

25-3-2016

Επί τω έργω